Trang chủ Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Bình luận

Vuanhacai biz thu thập dữ liệu được nhập vào biểu mẫu bình luận, địa chỉ IP của khách truy cập và chuỗi user agent của trình duyệt để giúp phát hiện các thông tin spam khi khách truy cập để lại bình luận trên website.

Cookies

Khi bạn gửi bình luận trên trang web, bạn có thể cung cấp tên, địa chỉ email và địa chỉ website của bạn. Thông tin này sẽ được lưu trữ trong cookie để giúp bạn tiện lợi hơn khi viết các bình luận sau này, vì bạn không cần phải nhập lại thông tin này nhiều lần. Cookie này sẽ được lưu trữ trong một năm.

Khi bạn truy cập vào trang đăng nhập, chúng tôi sẽ thiết lập một cookie tạm thời để kiểm tra xem trình duyệt của bạn có hỗ trợ việc sử dụng cookie hay không. Cookie này không chứa thông tin cá nhân và sẽ bị xóa khi bạn đóng trình duyệt.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi sẽ thiết lập một số cookie để lưu trữ thông tin đăng nhập và các tùy chọn hiển thị của bạn. Thông tin đăng nhập gần nhất sẽ được lưu trữ trong hai ngày, và tùy chọn hiển thị gần nhất sẽ được lưu trữ trong một năm. Nếu bạn chọn tùy chọn “Nhớ tôi”, thông tin đăng nhập sẽ được lưu trữ trong hai tuần. Khi bạn đăng xuất, cookie đăng nhập sẽ bị xóa.

Nếu bạn chỉnh sửa hoặc công bố bài viết, một cookie bổ sung sẽ được lưu trữ trong trình duyệt của bạn. Cookie này không chứa thông tin cá nhân và chỉ đơn giản chứa ID của bài viết bạn đã sửa. Cookie này sẽ tự động hết hạn sau 1 ngày.

Nội dung nhúng từ website khác

Các bài viết trên trang web này có thể chứa nội dung được nhúng từ các nguồn khác, chẳng hạn như video, hình ảnh, bài viết và các thành phần khác. Nội dung được nhúng từ các trang web khác sẽ hoạt động như thể bạn đang truy cập trực tiếp vào các trang web đó.

Các trang web này có thể thu thập thông tin về bạn, sử dụng cookie, nhúng các công cụ theo dõi từ bên thứ ba và theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng đó. Điều này bao gồm theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng, đặc biệt khi bạn có tài khoản và đã đăng nhập vào trang web đó.

Dữ liệu của bạn tồn tại bao lâu

Nếu bạn gửi bình luận, bình luận và siêu dữ liệu liên quan sẽ được lưu giữ mà không có thời hạn. Mục đích của việc này là để chúng tôi có thể tự động nhận diện và hiển thị các bình luận mà không cần chờ đợi quá trình kiểm duyệt.

Đối với người dùng đã đăng ký trên trang web của chúng tôi (nếu có), chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân mà họ đã cung cấp trong hồ sơ người dùng. Tất cả người dùng có quyền xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào (trừ khi không thể thay đổi tên người dùng). Quản trị viên trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin này.

Các quyền nào của bạn với dữ liệu của mình

Nếu bạn đã có tài khoản trên trang web này hoặc đã để lại nhận xét, bạn có quyền yêu cầu chúng tôi cung cấp cho bạn một bản sao dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu trữ về bạn, bao gồm tất cả dữ liệu mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi xóa hoặc xoá bỏ mọi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu trữ về bạn. Tuy nhiên, điều này không áp dụng cho bất kỳ dữ liệu nào mà chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý, hành chính hoặc bảo mật để giữ lại.

Dữ liệu của bạn được gửi đến đâu

Các bình luận từ khách (không phải thành viên) có thể được xác minh thông qua dịch vụ tự động phát hiện thư rác.